Er worden eendaagse projecten gepland waarbij activiteiten buiten de schoolmuren worden aangeboden (b.v. schoolreizen, leeruitstappen).

Het onderwijs in lichamelijke opvoeding speelt een belangrijke rol. Wij vinden het belangrijk dat kinderen voldoende kansen krijgen om te bewegen en te sporten.

Muzisch zijn vraagt geen specialisatie. Kinderen kunnen door hun eigen beleving, hun nieuwsgierigheid en hun fantasie de componenten van de muzische vormingontdekken en ze overdragen op andere toepassingsgebieden.

 

Samen Feesten vinden we erg belangrijk. Op deze manier zijn we 'verbonden' met elkaar. Het vormen van een hechte, warme band met anderen en je gewaardeerd voelen door anderen is belangrijk voor onze school. Kinderen leren zo ook dankbaarheid uit te drukken. Gedurende een schooljaar zijn er verschillende momenten waarop gefeest kan worden

Als school streven wij ernaar bepaalde basisvaardigheden door alle leerlingen te laten verwerven (attitudes, communiceren, programmeren…). Die vaardigheden zitten verweven in een aanbod van verschillende leergebieden.

Kinderen brengen geen speelgoed van thuis mee. Zij kunnen in de speelgoedwinkel spelletjes lenen en brengen het op het einde van de week terug binnen.

Het hele jaar door zijn er verkeersacties (fluoacties, veilig schoolbegin, fietscontroles, fietsuitstappen, fietskeuringen, extra lessen…).

Elke dinsdagmiddag organiseren de leerlingen van het 6de leerjaar spelen voor al de kinderen van de lagere school. Zij leiden de activiteiten. Iedereen is vrij om deel te nemen. De deelnemers kiezen gewoon als de spelen beginnen.

Wij zien elk kind als een individu en vertrekken vanuit zijn/haar onderwijsbehoefte. Op die manier proberen we elk kind optimaal te ontplooien op sociaal, creatief en verstandelijk vlak.

Wij willen onze kinderen kennis en vaardigheden meegeven om opvattingen en houdingen aan te leren die van belang zijn voor het leven in de huidige maatschappij.

Hoe je kind inschrijven
Praktisch

Hoe je kind inschrijven

Gaat je kind voor het eerst naar school of wil je graag van school veranderen? Hier vind je beknopte info, maar uiteraard kan je voor bijkomende inlichtingen steeds terecht bij de directie of op het schoolsecretariaat – 014/633000 – info@vbsmerksplas.be