Geachte ouders,

Wij zijn blij dat u onze school hebt gekozen voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind.

Ons schoolteam zal zich ten volle inzetten om uw kind de kansen te geven zich volledig en evenwichtig te ontplooien.
Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken.
De verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt natuurlijk in de eerste plaats bij u.

Wij vertrouwen er dan ook op dat u mee zal proberen het opvoedingsproject dat onze school uittekent, waar te maken en dat u uw kind aanmoedigt om de afspraken na te leven. U kan het volledige project terug vinden in het schoolreglement

We wensen u en uw kind(-eren) een aangenaam schooljaar toe.

Het schoolteam

Hoe je kind inschrijven
Praktisch

Hoe je kind inschrijven

Gaat je kind voor het eerst naar school of wil je graag van school veranderen? Hier vind je beknopte info, maar uiteraard kan je voor bijkomende inlichtingen steeds terecht bij de directie of op het schoolsecretariaat – 014/633000 – info@vbsmerksplas.be