Bereikbaarheid:

Merksplas, een dorp in de Noorderkempen, naast Hoogstraten en Turnhout.
Ons dorp telt ruim 8.500 inwoners.
In de Kloosterstraat is de Vrije Basisschool Merksplas gehuisvest. Onze school bevindt zich naast de kerk en de hoofdingang bevindt zich aan de overkant van jeugdhuis Zig-Zag. Tijdens de lesuren is onze school enkel toegankelijk via de hoofdingang.
Er is beperkte parkeergelegenheid aan de hoofdingang.


Onze schooluren (voor kleuter en lager):

voormiddag                 08u30 tot 12u05

namiddag                    13u30 tot 15u40 (behalve op woensdagnamiddag)

vrijdagnamiddag          13u30 tot 15u00

  

Studie op school:

De leerlingen vanaf het 3de leerjaar die 's avonds nablijven, krijgen studie onder toezicht van een leerkracht (tot 16.20 uur – niet op woensdag en vrijdag). Jongere leerlingen kunnen op vraag van de ouders aan de directie ook toegelaten worden in de studie.

De kosten voor de opvang en voor de studie bedragen € 0,40 (afrekening via de schoolrekening).

 

Opvang op school - buitenschoolse opvang:

Een kwartier voor- en naschooltijd is er opvang op de school. Wanneer uw kind langer opvang nodig heeft, dan kan u inschrijven bij de buitenschoolse opvang ‘Kinderclub De Spetter’. Ook kinderen die klaar zijn voor de kleuterschool, maar voor wie een hele dag in de klas nog teveel is, kunnen gebruik maken van Kinderclub De Spetter. Meer info via kinderclub@merksplas.be of 014/63 94 60.

 

Inschrijven

Hoe je kind inschrijven
Praktisch

Hoe je kind inschrijven

Gaat je kind voor het eerst naar school of wil je graag van school veranderen? Hier vind je beknopte info, maar uiteraard kan je voor bijkomende inlichtingen steeds terecht bij de directie of op het schoolsecretariaat – 014/633000 – info@vbsmerksplas.be